Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Προσλήψεις πτυχιούχων. Προσκλήσεις (Οκτώβριος 2015)

Προσκλήσεις ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Προσλήψεις πτυχιούχων

Καθημερινή ενημέρωση (ανανέωση σελίδας)

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ, Υπ. 5
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Κ1) 2015-2016
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Επαναπροκήρυξη θέσης πανεπιστημιακού υποτρόφου για το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου από εξωτερικό συνεργάτη για την αξιολόγηση των υποέργων 2, 6 & 7 στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 με τίτλο “Κεντρική Δράση στο ΤΕΙ Χαλκίδας” της πράξης με τίτλο “Αρχιμήδης ΙΙΙ – ΤΕΙ Χαλκίδας” MIS 383779
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για την Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ., για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική» (κωδ.2), με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη ακαδημαϊκά έτη. Η σύμβαση θα είναι μερικής απασχόλησης, δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίως
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΝ/ΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΜΣ –ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΒΒ Π.Θ
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ, D.532 N. ΒΑΪΝΟΣ
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος / έργου ERC-SMARTGATE-291260 με τίτλο «Smart Gates for the Green Transistor» (E-11671) – Grant Agreement No 291260
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 5 (ΠΕΝΤΕ) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ»
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του υπ. 23 της πράξης ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ -ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ-
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για την Α΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Α.Π.Θ., για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική-Γυναικολογία» (κωδ.3), με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη ακαδημαϊκά έτη. Η σύμβαση θα είναι μερικής απασχόλησης, τεσσάρων (4) ωρών εβδομαδιαίως
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για την Α΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Α.Π.Θ., για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική-Γυναικολογία» (κωδ.5), με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη ακαδημαϊκά έτη. Η σύμβαση θα είναι μερικής απασχόλησης, τεσσάρων (4) ωρών εβδομαδιαίως
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για την Α΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Α.Π.Θ., για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική-Γυναικολογία» (κωδ.4), με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη ακαδημαϊκά έτη. Η σύμβαση θα είναι μερικής απασχόλησης, τεσσάρων (4) ωρών εβδομαδιαίως
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΕΘΝΙΚΟ και ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Η ΥΠ’ΑΡ. 7989/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Επιμελητεία χώρων έρευνας, Μουσείων και Βιβλιοθηκών» (Επαναπροκήρυξη της υπ’αρ. 7810/2015 πρόσκλησης)
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού Επιστημονικού Προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών σε ένα από τα ακόλουθα Γνωστικά Αντικείμενα: Εuropean Competition Law ή Transnational Securities Law ή Capital Markets Law.
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη Προσωπικού Λογιστικής – Οικονομικής Διαχείρισης και Γραμματειακής Υποστήριξης
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες