Παρατείνονται έως 2013 τα προγράμματα φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία

Παράταση των Προγραμμάτων για τα «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ) και τα «Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας» μέχρι τις 31.12.2013.