NOMOΣ 4455/2017. Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών και Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας

NOMOΣ 4455/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 22/23.02.2017
Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις.