Πληρώνονται τα 800 ευρώ των αναστολών συμβάσεων εργασίας Νοεμβρίου 2020

Πληρώνονται τα 800 ευρώ των αναστολών συμβάσεων εργασίας Νοεμβρίου 2020

Πληρωμή των 800 ευρώ για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας Νοεμβρίου 2020 

 

Από το βράδυ της Παρασκευής 11/12/2020 θα πιστώνονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εργαζομένων που τέθηκαν σε αναστολή το μήνα Νοέμβριο 2020

 

Το ποσό των 800 ευρώ θα λάβουν οι εργαζόμενοι που ήταν σε αναστολή ολόκληρο τον μήνα Νοέμβριο 2020

Οι εργαζόμενοι που ήταν σε αναστολή λιγότερο διάστημα τον μήνα Νοέμβριο 2020, θα υπολογίσουν την αποζημίωση προς 26,66 ευρώ την κάθε ημέρα αναστολής.

Παράδειγμα: εργαζόμενος με 21 ημέρες αναστολή τον Νοέμβριο θα πληρωθεί 21 ημέρες Χ 26,66 ευρώ = 559,86 ευρώ

 
 

Με την καταβολή αυτή ολοκληρώνονται οι πληρωμές μηνός Νοεμβρίου 2020 των εργαζομένων που τέθηκαν σε αναστολή λόγω κλεισίματος των επιχειρήσεων με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και των πληττόμενων.

Το συνολικό ποσό για τις αναστολές Νοεμβρίου 2020 ανέρχεται σε 439,975 εκ. ευρώ και αφορά 674.871 εργαζόμενους.

Σημειώνεται πως με τις παραπάνω πληρωμές συμπεριλαμβάνονται και 14.736 περιπτώσεις υποβολών, που αφορούν ορθές επαναλήψεις δηλώσεων εργοδοτών (επανυποβολές δηλώσεων, διορθώσεις και συμπληρωματικές δηλώσεις).

Επίσης, 23.866 εργαζόμενοι δεν υπέβαλαν την απαιτούμενη δήλωση εργαζομένου αποδοχής μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία και καλούνται να προβούν – όσοι φυσικά δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού – σε υποβολή δήλωσης στο ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο παραμένει ανοικτό για να δέχεται δηλώσεις ώστε να συμπεριληφθούν σε επόμενες πληρωμές.

Τέλος, επανεξετάζεται το καθεστώς 9.602 εργαζομένων που εμφανίζονται στο σύστημα με πολλαπλή πλήρη απασχόληση, προκειμένου να ελεγχθεί εάν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης.

 

Τον Δεκέμβριο 2020 η αποζημίωση ειδικού σκοπού ορίστηκε στα 534 ευρώ (17,80 ευρώ η ημέρα)

Οδηγίες για τις δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας για την καταβολή των 534 ευρώ