Ποιες ιατρικές πράξεις επιτρέπονται σε Αυτοτελείς Ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας

Ποιες ιατρικές πράξεις επιτρέπονται σε Αυτοτελείς Ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας

Ως Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν) ορίζεται η υγειονομική μονάδα στην οποία εκτελούνται ιατρικές πράξεις και παρέχεται νοσηλεία χωρίς διανυκτέρευση.Στις αυτοτελείς Μ.Η.Ν. επιτρέπεται η εκτέλεση ιατρικών πράξεων μόνο με τοπική αναισθησία, σύμφωνα  με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης

Αριθμ. Γ1β/ΓΠ/οικ.26856 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1556/08.05.2018
Κατάρτιση λεπτομερούς καταλόγου ιατρικών πράξεων οι οποίες επιτρέπεται να εκτελούνται σε Αυτοτελείς Ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν) ειδικότητας α) οφθαλμολογίας και β) πλαστικής/επανορθωτικής χειρουργικής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Ως Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν) ορίζεται η υγειονομική μονάδα στην οποία εκτελούνται ιατρικές πράξεις, σύμφωνα με τις παραγράφους 3,4,5 και 6 του άρθρου 30 του νόμου 4486/2017 (ΦΕΚ 115, τ.Α’) και παρέχεται νοσηλεία χωρίς διανυκτέρευση.

Στις αυτοτελείς Μ.Η.Ν. επιτρέπεται η εκτέλεση ιατρικών πράξεων μόνο με τοπική αναισθησία, σύμφωνα  με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

Θεσμοθετείται η λειτουργία αυτοτελών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν) για τις ειδικότητες:

α) Οφθαλμολογίας και
β) Πλαστικής / Επανορθωτικής Χειρουργικής

Όλες οι ακόλουθες επεμβάσεις δύνανται να διενεργούνται στις αυτοτελείς Μ.Η.Ν. υπό την προϋπόθεση ότι δε συντρέχουν νοσηρές καταστάσεις που απαιτούν νοσηλεία του ασθενή ή ανάγκη μετεγχειρητικής παρακολούθησης, ούτε απαιτούν χορήγηση ενδοφλέβιας φαρμακευτικής αγωγής μεγάλης διάρκειας πέραν του ωραρίου λειτουργίας.

Α.) Οι ιατρικές πράξεις ειδικότητας οφθαλμολογίας που δύνανται να διενεργούνται σε αυτοτελείς Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας(Μ.Η.Ν) με τοπική αναισθησία είναι οι εξής:

– Επεμβάσεις βλεφάρων.
– Άλλες επεμβάσεις κερατοειδούς, σκληρού και επιπεφυκότα.
– Επεμβάσεις δακρυϊκής συσκευής.
– Επεμβάσεις γλαυκώματος και σύνθετες επεμβάσεις καταρράκτη.
– Επεμβάσεις φακού (από καταρράκτη ή άλλη αιτία).
– Κερατοπλαστική.
– Νευρολογικές και αγγειακές διαταραχές του οφθαλμού με συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές.
– Ύφαιμα και συντηρητική (μη χειρουργική) διαχείριση τραύματος οφθαλμού.
– Νευρολογικές και αγγειακές του οφθαλμού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές.
– Ενδοϋαολοειδικές εγχύσεις, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται φάρμακα νοσοκομειακής χρήσης.
– Επεμβάσεις υαλοειδεκτομής.

Β.) Οι ιατρικές πράξεις ειδικότητας πλαστικής / επανορθωτικής χειρουργικής που δύνανται να διενεργούνται σε αυτοτελείς Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν) με τοπική αναισθησία είναι οι εξής:– Συρραφή-αντιμετώπιση μικρών τραυμάτων δέρματος και μαλακών μορίων που δε συνοδεύονται από κακώσεις ή άλλες βλάβες που απαιτούν νοσηλεία, καθώς και παροχέτευση φλεγμονών(μικρών κυστικών συλλογών).
– Συρραφή-αντιμετώπιση μικρών και επιφανειακών τραυμάτων περιοχής προσώπου που δεν έχουν συμμετοχή οστών ή ζωτικών οργάνων προσώπου.
– Χειρουργικός καθαρισμός και τοποθέτηση δερματικών μοσχευμάτων σε μικρά εγκαύματα που δεν συνδυάζονται με άλλες καταστάσεις που απαιτούν την παρακολούθηση του ασθενούς.
– Αντιμετώπιση επίκτητων δυσμορφιών λόγω τραύματος, εγκαύματος, μετεγχειρητικών νεοπλασιών ή ακτινοβολίας (όπως αφαίρεση και πλαστική Ζ σε ρικνωτικές ουλές-δύσμορφες ουλές, αφαίρεση κοκκιωμάτων βλεφαρόπτωση).
– Αφαίρεση και αποκατάσταση μικρών καλοηθών ή κακοηθών όγκων του δέρματος και των μαλακών μορίων.
– Αφαίρεση και αποκατάσταση μικρών όγκων κεφαλής και τραχήλου που δεν συμπεριλαμβάνουν οστάζωτικά όργανα.
– Τοποθέτηση μοσχευμάτων σε λεμφοιδηματικά έλκη.
– Χειρουργικός καθαρισμός μικρών κατακλίσεων που δεν απαιτούν ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή.
– Αντιμετώπιση βλαβών περιφερικών νεύρων καθώς και συρραφές αυτών.
– Μικρές αισθητικές παρεμβάσεις όπως πλαστική βλεφάρων, δυσμορφία ρινός.
– Εφαρμογές LASER για αφαίρεση – καυτηριασμό μικρών βλαβών, θηλώματα, καλοήθεις σπίλοι, μικρά αιμαγγειώματα.
– Αντιμετώπιση συγγενών και επίκτητων βλαβών περιοφθαλμικής χώρας όπως ξανθελάσματα βλεφάρων, εκτρόπιο, εντρόπιο, καλοήθεις βλάβες, κακοήθεις βλάβες που δεν διηθούν τον οφθαλμό.
– Διάνοιξη – Παροχέτευση ή αφαίρεση κύστεων φαγεσώρων, φλυκταινών, αποστημάτων, δοθιήνων.
– Παροχέτευση και χειρουργική αφαίρεση πυώδους ιδρωταδενίτιδας.
– Αναθεώρηση χειρουργικού τραύματος, δερμα-υποδόριο, με συμμετοχή ή όχι περιτονίας.
– Χειρουργική ονύχων, δυστροφίες, είσφρυση, μυκητίαση, υπονύχιο αιμάτωμα, ανάπλαση κοίτης όνυχος, βιοψία.
– Διόρθωση υπερτροφικών ουλών με έγχυση στεροειδών.
– Λιποανακύκλωση, λιπομεταφορά.
– Ρυτιδεκτομές.
– Βιοψία χείλους.
– Εκτομή βλαβών στα χείλη.
– Αποκατάσταση ελλείμματος βλεφάρου.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.