Πόσα χρήματα πληρώνω για να βγάλω διαβατήριο;

Πόσα χρήματα πληρώνω για να βγάλω διαβατήριο;

Τα διαβατήρια εκδίδονται από τα Γραφεία Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλη την Ελλάδα και το ΕξωτερικόΤα παράβολα για την έκδοση Διαβατηρίων (όλες τις περιπτώσεις)

α) Αρχική έκδοση – ανανέωση – κλοπή/απώλεια (14 ετών και άνω): Συνολικό ποσό 84,40 ευρώ

β) Αρχική έκδοση – ανανέωση – κλοπή/απώλεια (έως 14 ετών): Συνολικό ποσό 73,60 ευρώ

γ) Αντικατάσταση (φθορά – συμπλ. σελίδων, μεταβολή στοιχείων) : Συνολικό ποσό 58,00 ευρώ

δ) Επανυποβολή αιτήματος – έξοδα ταχυδρ. Αποστολής : Συνολικό ποσό 05,00 ευρώ

ε) Κατ’ εξαίρεση έκδοση διαβατηρίου ισχύος 13 μηνών : Συνολικό ποσό 68,80 ευρώ

στ) Διαβατήριο ισχύος 8 μηνών (προσωρινή αδυναμία λήψης αποτυπωμάτων) : Συνολικό ποσό 63,40 ευρώ

ζ) Διαβατήριο ισχύος 3 μηνών (μεταγωγή κρατουμένου) : Συνολικό ποσό 63,40 ευρώ

Έκδοση διαβατηρίου. Δικαιολογητικά, παράβολα και χρόνος