Πότε και πως θα γίνουν οι Περιφερειακές εκλογές 2023

Με το νόμο 4804/2021 θεσπίζεται ένα πλήρες, συστηματικό και αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο για την εκλογή δημοτικών και περιφερειακών αρχών, που επιτρέπει την επιτυχή και παραγωγική διοίκηση των τοπικών υποθέσεων από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και διασφαλίζει την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 102 του Συντάγματος

 

Οι κυριότερες αλλαγές που επήλθαν με το νέο εκλογικό νόμο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές είναι οι εξής:

• Αλλαγή του εκλογικού συστήματος για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών
• Δημιουργία για πρώτη φορά ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ηλεκτρονική Πύλη Υποβολής Υποψηφιοτήτων», για την καταχώριση των συνδυασμών και των υποψηφίων
• Επαναφορά της 5ετούς διάρκειας της περιφερειακής περιόδου
• Μείωση του αριθμού των εδρών των περιφερειακών συμβουλίων

 

Οι εκλογές για την ανάδειξη των αυτοδιοικητικών αρχών της νέας περιφερειακής περιόδου θα διεξαχθούν την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023, ενώ οι επαναληπτικές, όπου χρειαστεί, την επόμενη Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023

 

Αναλυτικά το κείμενο της εγκυκλίου για τις περιφερειακές εκλογές 2023