Αποτελέσματα διαγωνισμού για Ειρηνοδίκες

Αποτελέσματα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ

ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ

—————————-
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση απόφασης προκήρυξης διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών Δ Τάξεως»
<<Τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός από το όριο ηλικίας, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού και κατά το χρόνο διορισμού. Τα κωλύματα πρέπει να μην υπάρχουν τόσο κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού όσο και κατά το χρόνο διορισμού>>

———

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών Δ ́ Τάξεως»