Προκηρύξεις θέσεων καθηγητών

Πολυτεχνείο Κρήτης: 1 θέση καθηγητή
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Προκήρυξη μιας(1) θέσης καθηγητή
Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Πρόσληψη 3 ατόμων
Πανεπιστήμιο Πειραιώς: 3 θέσεις καθηγητών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προκήρυξη μιάς (1) θέσης καθηγητή
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Προκήρυξη (1) θέσης καθηγητή
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: 2 θέσεις καθηγητών
Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή): 2 θέσεις καθηγητών
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή): 2 θέσεις καθηγητών
Ε.Λ.Κ.Ε- Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης: Ανάθεση Έργου σε 3 άτομα
Ε.Λ.Κ.Ε- Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης: Ανάθεση Έργου σε 1 άτομο
Ε.Λ.Κ.Ε- Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης: Ανάθεση Έργου σε 1 άτομο
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Κρήτης: Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού

Λεπτομέρειες στα Δημοσιογραφικά τεύχος 193 Προκηρύξεις | Περίληψη Προκηρύξεων