Προσλήψεις μεταφραστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς, βάσει εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα μπορούν να προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «μεταφραστές» (ομάδα καθηκόντων AD).

EPSO/AD/343/17 — Μεταφραστές (AD 5) γερμανικής γλώσσας (DE)

EPSO/AD/344/17 — Μεταφραστές (AD 5) γαλλικής γλώσσας (FR)

EPSO/AD/345/17 — Μεταφραστές (AD 5) ιταλικής γλώσσας (IT)

EPSO/AD/346/17 — Μεταφραστές (AD 5) ολλανδικής γλώσσας (NL)

Προθεσμία εγγραφής: 5 Σεπτεμβρίου 2017 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης.Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμών και τα παραρτήματά της αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για τις εν λόγω διαδικασίες επιλογής.

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι για τους γενικούς κανόνες που εφαρμόζονται στους γενικούς διαγωνισμούς.

Αριθμός επιτυχόντων που θα κληθούν να συμμετάσχουν ανά διαγωνισμό και ανά επιλογή:

Επιλογή 1

Επιλογή 2

EPSO/AD/343/17 — DE

9

5

EPSO/AD/344/17 — FR

6

7

EPSO/AD/345/17 — IT

10

4

EPSO/AD/346/17 — NL

8

7

Επισημαίνεται ότι οι θέσεις εργασίας που μπορεί να προταθούν στους επιτυχόντες υποψηφίους θα είναι είτε στις Βρυξέλλες είτε στο Λουξεμβούργο.

Το κείμενο της προκήρυξης