Προσλήψεις στον Δήμο Ωραιοκάστρου – θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Ωραιοκάστρου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (6) ατόμων ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα προπονητού κολύμβησης για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου ΩραιοκάστρουΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση του Δ. Κολυμβητηρίου Λ.ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ, από ώρα 9,00 π.μ. έως 14,00 μ.μ.

από την Πέμπτη 12-04-2018 έως και την Δευτέρα 23-04-2018

Πληροφορίες στο τηλ. 2310 690793

 

 

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δέκα (10) ατόμων ΠΕ Εκπαιδευτικών, διάρκειας έως δύο (02) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του θερινού προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2017 του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και απαραίτητων δικαιολογητικών Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση στην ακόλουθη διεύθυνση:

Κομνηνών 76, Τ.Κ. 57013 στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Πληροφορίες: Ξανθόπουλος Κυρ. Τηλέφωνο : 2313 304076-87

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από τις 16/06/2017 έως και τις 21/06/2017.