Πρόσληψη διερμηνέων στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Πρόσληψη διερμηνέων στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για τη 16η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου ΘεσσαλονίκηςΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Στρατηγού Καλλάρη 50, 154 52 Παλαιό Ψυχικό, Αθήνα
http://hfc-worldwide.org/athens/

ΠΡΑΞΗ: «∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
MIS 5002343
Αριθ. πρωτ.: C OUT 3341
Παλαιό Ψυχικό, 13/4/2018
Τηλ.: 210 6776540 / fax: 210 6727201
e-mail:[email protected]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 16ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 9-12 ΜΑΪΟΥ 2019

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης εγκαινιάστηκε το Μάιο του 2004, θέτοντας ως στόχο να εντάξει την Ελλάδα στο χάρτη των διεθνών εκθέσεων βιβλίου και να δημιουργήσει ένα νέο κομβικό άξονα πολιτιστικών και εμπορικών συναλλαγών στο χώρο της παγκόσμιας εκδοτικής παραγωγής. Η έκθεση, που διαρκεί τέσσερις ημέρες και διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, είναι το πιο σημαντικό ετήσιο ραντεβού για το βιβλίο. Συγκεντρώνει εκατοντάδες εκδότες, συγγραφείς, μεταφραστές, λογοτεχνικούς πράκτορες, δημοσιογράφους, βιβλιοπώλες, βιβλιοθηκονόμους, ιδρύματα, φορείς και οργανισμούς για το βιβλίο από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, τη Δυτική Ευρώπη, τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και από όλο τον κόσμο. Η Έκθεση κατατάσσεται πλέον στους κορυφαίους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας καθώς το κοινό της ξεπερνά τις 55.000 – από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από όλη την Ελλάδα.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για τη 16 η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου.

Ειδικότερα:
– Ο απαιτούμενος χρόνος διερμηνείας των εκδηλώσεων που αφορούν τους ξένους ομιλητές και θα περιληφθούν στο πολιτιστικό πρόγραμμα της ΔΕΒΘ ανέρχεται ενδεικτικά σε 31 ώρες συνολικά, εκ των οποίων:

–  18 ώρες αφορούν την αγγλική γλώσσα (ταυτόχρονη διερμηνεία από και προς την ελληνική),

–  7 ώρες αφορούν την ισπανική γλώσσα (ταυτόχρονη διερμηνεία από και προς την ελληνική),

–  4 ώρες αφορούν τη γαλλική γλώσσα (ταυτόχρονη διερμηνεία από και προς την ελληνική),

–  1 ώρα αφορά τη γερμανική γλώσσα (ταυτόχρονη διερμηνεία από και προς την ελληνική) και

–  1 ώρα αφορά την ουγγρική γλώσσα (ταυτόχρονη διερμηνεία από και προς την ελληνική),

– Οι υπηρεσίες διερμηνείας θα διενεργηθούν την Πέμπτη 9/5/2019, την Παρασκευή 10/5/2019, το Σάββατο 11/5/2019 και την Κυριακή 12/5/2019, από τις 10:00 π.μ. έως τις 10:00 μ.μ.

Το ακριβές πρόγραμμα εκδηλώσεων της Έκθεσης θα ανακοινωθεί στον Ανάδοχο μετά την ανάθεση.

Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα αρχίσει με την υπογραφή της σύμβασης και θα διαρκέσει έως και τις 12/5/2019.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώνει έγκαιρα κάθε επιμέρους εργασία που εμπίπτει στις υποχρεώσεις του, είτε να ενημερώνει έγκαιρα την Αναθέτουσα Αρχή για τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου του έργου.

  

Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα αρχίσει με την υπογραφή της σύμβασης και θα διαρκέσει έως τις 6.5.2018. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώνει έγκαιρα κάθε επιμέρους εργασία που εμπίπτει στις υποχρεώσεις του, είτε να ενημερώνει έγκαιρα την Αναθέτουσα Αρχή για τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου του έργου.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Βασικό κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης αποτελεί η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στη διερμηνεία σε συνέδρια και σε εκδηλώσεις στο χώρο του πολιτισμού.

Επιθυμητά προσόντα: αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία άνω των τριών (3) ετών στη διερμηνεία σε συνέδρια και εκδηλώσεις στο χώρο του βιβλίου.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η αμοιβή για την ταυτόχρονη διερμηνεία (από και προς την ελληνική) ορίζεται στα 250 ευρώ ανά ώρα.

Με βάση το προαναφερόμενο πολιτιστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων, ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 7.750,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

έως Πέμπτη 2 Μαΐου 2019 και ώρα 15:00

Η προκήρυξη