Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

Πλήρωση με επιλογή μιας θέσης δικηγόρου με πάγια μηνιαία αντιμισθία στο δήμο Οροπεδίου ΛασιθίουΗ πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Περί Δικηγόρων) όπως ισχύει κάθε φορά και θα συνδέεται με το δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, με σχέση έμμισθης εντολής.

Το αντικείμενο της απασχόλησης του θα είναι η κάλυψη των γενικών νομικών θεμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, των Ν.Π.Δ.Δ. του, καθώς και η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού, ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις του

Η προκήρυξη