Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ

Συμπληρωματική Προκήρυξη Ειδικοτήτων για την πρόσληψη Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ρέντη και 1ης Θεσσαλονίκης του ΟΑΕΔ σχολικού έτους 2018-2019
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ρέντη και 1ης Θεσσαλονίκης σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2336/95, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 2643/98 (ωρομίσθιοι) για το σχολικό έτος 2018-2019, καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25788/Δ1/8941 (ΦΕΚ 2264/Β΄/15-06-2018) Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να υποβάλουν ή να αποστείλουν από Δευτέρα 19/11/2018 έως Τετάρτη 21/11/2018, από 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ρέντη και 1ης Θεσσαλονίκης του Οργανισμού, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για το σχολικό έτος 2018-2019.

Οι πίνακες θα ισχύουν για το σχολικό έτος 2018-2019 και θα αφορούν την ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ρέντη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων και την 1 η ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Όσοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν αίτηση το σχολικό έτος 2017-2018 και μοριοδοτήθηκαν, επειδή τα στοιχεία και τα μόριά τους έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση του Ο.Α.Ε.Δ., θα υποβάλουν ή θα αποστείλουν μαζί με την αίτηση τα επιπλέον δικαιολογητικά διδακτικής και επαγγελματικής προϋπηρεσίας, τους τίτλους σπουδών κ.λ.π. που αποκτήθηκαν από 12/06/2017 έως και τις 18/06/2018 , καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανεργίας και οικογενειακής κατάστασης.

Όσοι υποψήφιοι διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στην Εκπαίδευση θα το υπαβάλουν εκ νέου προκειμένου να αξιολογηθεί και να μοριοδοτηθεί.

Όσοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δεν υπέβαλαν αίτηση το σχ. έτος 2017-2018, οφείλουν να προσκομίσουν το σύνολο των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη.

Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς συστημένα ή με εταιρεία ταχυμεταφορών, σε μία και μόνο από τις παρακάτω δ/νσεις, υπόψη αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ρέντη και 1ης Θεσσαλονίκης του Ο.Α.Ε.Δ., σχ. έτους 2018-2019, ως εξής:

1. Για την Εκπ/κή Μονάδα ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ρέντη της Περιφέρειας Αττικής που υπάγεται στην Περ/κή Δ/νση Αττικής & Νήσων του ΟΑΕΔ: – ΕΠΑ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ Δ/νση: Πλαπούτα 11 Τ.Κ.12243 Αιγάλεω Αττικής, τηλ.210-5989463, 210-5989452

2. Για την Εκπ/κή Μονάδα 1 η ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας Μακεδονίας που υπάγεται στην Περ/κή Δ/νση Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας του ΟΑΕΔ: – 1η ΕΠΑ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/νση: Λαγκαδά 117-119, Τ.Κ. 56123, τηλ. 2310 – 721858, 2310-721854

Η προκήρυξη