Πρόσληψη Στρατιωτικών Ιερέων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατάταξη κληρικών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, προς πλήρωση δεκατριών (13) κενών θέσεων Στρατιωτικών Ιερέων Α΄ και Β΄ Τάξης (Λοχαγών ή Υπολοχαγών).

Οι κενές οργανικές θέσεις των Στρατιωτικών Ιερέων θα πληρωθούν με ιερείς, που μισθοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33/2006 Απόφαση Επιτροπής ΠΥΣ, ύστερα από επιλογή, μεταξύ των υποψηφίων αγάμων ή εγγάμων, που φέρουν το πρώτο ή δεύτερο ιερατικό βαθμό (Διακόνου – Πρεσβυτέρου) και έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτέςΗ αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ΔΕΝ αποστέλλεται ηλεκτρονικά, αλλά ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ συμπληρωμένη από τον υποψήφιο, υπογράφεται από τον ίδιο και υποβάλλεται ταχυδρομικά (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) με συστημένη επιστολή στο ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛ/Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών (για το διαγωνισμό των Στρατιωτικών Ιερέων) στη διεύθυνση:

«ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΠΑΓΟΥ, Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, Χολαργός Αττικής- ΣΤΓ 1020»

μέχρι και την 30 Οκτωβρίου 2017

Το κείμενο της προκήρυξης