Σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση

Αριθμ. 9519/105300 – ΦΕΚ B 2331 – 29.08.2014

Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά σε σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση.