Στεγαστική συνδρομή για ζημιές από κατολισθήσεις

Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ 3058/Α321 – ΦΕΚ B 2032 – 05.07.2016
Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων, που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, πληγέντων από τις κατολισθήσεις του Μαρτίου 2014 και Φεβρουαρίου 2015 στον οικισμό «Ανάληψη» της Τοπικής Κοινότητας Γερακίου του Δήμου Ήλιδας


—-
Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ.2263/Α325 – ΦΕΚ B 1143 – 16.06.2015
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχές των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου