Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων, Μνημείων 2020

Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων, Μνημείων 2020

Ωράριο λειτουργίας των Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους, έως 31 Οκτωβρίου 2020

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/215486/148201/3105/1602 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1912/19.05.2020
Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους, έτους 2020.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε ωράριο λειτουργίας των Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

2. Διευκρινίζεται ότι η προσέλευση των επισκεπτών επιτρέπεται έως και είκοσι (20 ́) λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο συνημμένο πίνακα.

  

 

3. Το παραπάνω ωράριο ισχύει

α. για τους αρχαιολογικούς χώρους, από την 18 Μαΐου 2020 έως την 31 Οκτωβρίου 2020,

β. για τα αρχαιολογικά μουσεία, τα μνημεία και τα σπήλαια, από την 15 Ιουνίου 2020 έως την 31 Οκτωβρίου 2020

4. Τις ημέρες αργίας για το προσωπικό των Δημοσίων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 1157/1981, ΦΕΚ 126/Α/12-5-1981 αρ. 11 παρ. 1) (Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, Δεκαπενταύγουστος και 28η Οκτωβρίου), οι Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Μουσεία και τα Μνημεία λειτουργούν με το ωράριο που ορίζεται ανωτέρω (παρ. 1).

5. Στο σύνολο των Αρχαιολογικών Χώρων που εφαρμόζουν διευρυμένο ωράριο (08.00- 20.00), καθώς και στα Μουσεία που λειτουργούν εντός αυτών, το ωράριο από 1η Σεπτεμβρίου 2020 διαμορφώνεται, λόγω σταδιακής μείωσης της διάρκειας της ημέρας, ως ακολούθως:

1η έως 15η Σεπτεμβρίου 8:00-19:30,

16η έως 30η Σεπτεμβρίου 8:00- 19:00,

1η έως 15η Οκτωβρίου 8:00 – 18:30 και

16η έως 31η Οκτωβρίου 8:00 – 18:00.

6. Με την Απόφαση αυτή η οποία ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρ. 3, παύει η ισχύς των προηγουμένων σχετικών Αποφάσεων.

7. Κάθε επιμέρους ρύθμιση για τη λειτουργία Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων κατά παρέκκλιση και πέραν του καθορισμένου ωραρίου, θα ανακοινώνεται στον κόμβο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/215486/148201/3105/1602 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1912/19.05.2020
Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους, έτους 2020.