Θέσεις στους δήμους για προσλήψεις ΠΦΑ 2022-2023

Θέσεις στους δήμους για προσλήψεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) για την περίοδο 2022-2023

 

Αριθμ. 526568 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5696/07.11.2022
Έγκριση κατανομής και πλήρωσης υφιστάμενων θέσεων εποχικού προσωπικού κατηγορίας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), για την υλοποίηση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών για την περίοδο 2022-2023.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την κατανομή και πλήρωση οκτακοσίων δώδεκα (812) θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα και Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2022-2023, όπως αυτές αξιολογούνται και προτείνονται προς έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, δια της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων.

 
2. Οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής επιλέγονται βάσει του Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο, (ΦΕΚ 461 Β’/2020) και υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος, διάρκειας έως 8 μήνες

 

Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται, κατ’ ανώτατο όριο, ως ακολούθως:

Πίνακας Κατανομής θέσεων ΠΦΑ (ΙΔΟΧ) για την περίοδο 2022-2023

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης