Το ΜΤΠΥ επαναφέρει την χορήγηση δανείων σε δημοσίους υπαλλήλους

Τις χρηματικές διευκολύνσεις προς τα μέλη του, που είχαν σταματήσει το 2010, επαναφέρει το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), στο οποίο μετέχουν υποχρεωτικά μόνιμοι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, το προσωπικό (πολιτικό και ένστολο) του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και το πολιτικό προσωπικό της ΕΛΑΣ και οι αστυνομικοί που έχουν υπαχθεί στα ασφαλιστικά ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διοικητής και πρόεδρος του ΔΣ του ΜΤΠΥ, κ. Επαμεινώνδας Ατσαβές, επισημαίνει ότι, ήδη, από τον Ιούνιο του 2023, δίνεται η δυνατότητα στους νέους μερισματούχους να λάβουν προκαταβολικά προεξόφληση μέχρι 12 μερίσματα, με παρακράτηση ενός μικρού σταθερού επιτοκίου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις πρώτες ανάγκες τους κατά τη συνταξιοδότηση και μέχρι να λάβουν και τις λοιπές παροχές, που δικαιούνται, όπως κύρια και επικουρική σύνταξη και εφάπαξ.

Μέσα στο 2024 και εφόσον δοκιμαστεί το μηχανογραφικό σύστημα, αναμένεται να δοθούν και οι πρώτες χρηματικές διευκολύνσεις, υπό μορφή δανείων, σε εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους.

Πόσους θα αφορούν οι χρηματικές διευκολύνσεις (δάνεια)

«το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επομένως, η χορήγηση των χρηματικών διευκολύνσεων προς τα μέλη του γίνεται πάντα μέσα στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του και της εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού του.

Μέσα στο 2024, αναμένεται να εξυπηρετηθούν γύρω στους 2.000 με 2.500 εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι. Δυνητικά δικαιούχοι είναι όλοι οι εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι, που υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ του Ταμείου.

Τα ειδικότερα κριτήρια και οι τελικές κατηγορίες δικαιούχων θα αποσαφηνιστούν εντός του 2024 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και θα υπάρξουν και οι σχετικές ανακοινώσεις, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και εκείνες τις κατηγορίες των μελών του που εμφανίζουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη».

Η αίτηση και η όλη διαδικασία, όπως και η επικοινωνία με το Ταμείο, θα γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο.

Ο μέτοχος του Ταμείου-εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, δικαιούται να λάβει μέχρι τρεις βασικούς μεικτούς μισθούς. Η αποπληρωμή του δανείου γίνεται σε 36 έντοκες σταθερές μηνιαίες δόσεις με παρακράτηση από τη μισθοδοσία του και με επιτόκιο σταθερό, το οποίο υπολογίζεται, βάσει και της απόδοσης των αποθεματικών του Ταμείου και του τοκισμού αυτών, όπως τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης