Τοποθέτηση ειδικευόμενων ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα

Τοποθέτηση ειδικευόμενων ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα

Αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.2969 – ΦΕΚ B 144 – 29.01.2016
Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευόμενων ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα σε έμμισθες θέσεις υπεραρίθμων για λόγους υγείας.