Τροπολογία για την επιδότηση των ηλιακών θερμοσιφώνων

Με διατάξεις τροπολογίας στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών», που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση, προβλέπεται προκήρυξη δράσεων που αφορούν στην αντικατάσταση οικιακών συστημάτων παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης με ηλιοθερμικά συστήματα, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ (Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα)

Το νομοσχέδιο αυτό εισάγεται στην ολομέλεια της Βουλής την Τρίτη, 28/02/2023, προς συζήτηση και ψήφιση.

Συγκεκριμένα παρέχεται η δυνατότητα προκήρυξης, με ΚΥΑ, δράσεων χρηματοδοτούμενων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή/ και από άλλες πηγές, που αφορούν στην αντικατάσταση οικιακών συστημάτων παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης (Ζ.Ν.Χ.) με ηλιοθερμικά συστήματα Παραγωγής ΖΝΧ και στην ανακύκλωση των αποσυρόμενων συσκευών μέσω συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης από πιστοποιημένους φορείς (Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα)

 

  

 

Με την ανωτέρω ΚΥΑ, καθορίζεται ο προϋπολογισμός της σχετικής δράσης, οι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση και απόσυρση συσκευές, το ποσοστό χρηματοδότησης αυτών, οι ωφελούμενοι από τη δράση και οι υποχρεώσεις αυτών, ο φορέας υλοποίησης και ελέγχου των ανωτέρω δράσεων ο φορέας καταβολής της χρηματοδότησης και λοιπές λεπτομέρειες

Προβλέπεται δυνατότητα ορισμού, με ΚΥΑ, των πιστοποιημένων ως Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) φορέων, αρμοδίων για την πιστοποίηση της αντικατάστασης ή/και της απόσυρσης των συσκευών ή/και για την καταβολή της χρηματοδότησης στους δικαιούχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο Π.Δ.Ε. ή των πόρων από άλλη πηγή προς τους φορείς αυτούς και προσδιορίζεται το ποσοστό επί του προϋπολογισμού των δράσεων που διαχειρίζονται καθώς και το ανώτατο όριο αυτού

Αναλυτικά οι διατάξεις της τροπολογίας

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης