Βενζινοπώλες. Σχετικά με τα συστήματα εισροών – εκροών

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι:

– την ερχόμενη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013 θα λειτουργήσει διαδικτυακή εφαρμογή στη ΓΓΠΣ στην οποία οι υπόχρεοι εγκατάστασης συστήματος εισροών – εκροών (Βενζινοπώλες ) θα επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του μητρώου εγκατάστασης και θα καταχωρίσουν τα στοιχεία των δεξαμενών και αντλιών καυσίμων της εγκατάστασης.

– Την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013 θα έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές διαλειτουργικότητας και πλέον θα γίνεται καταγραφή των κινήσεων εισροών – εκροών στη ΓΓΠΣ.

– Μετά τη συλλογή των αρχικών στοιχείων θα ξεκινήσουν και οι έλεγχοι συμμόρφωσης από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Ακόμη ενημερώνουμε πως η απαραίτητη Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα συστήματα εισροών εκροών στις φορολογικές αποθήκες – συστήματα που λόγω όγκου των αποθηκών αυτών, έχουν μεγαλύτερη τεχνική πολυπλοκότητα – είναι στα τελικά στάδια διαβούλευσης και θα έχει υπογραφεί πριν το τέλος του Σεπτεμβρίου.