Προσλήψεις στο δήμο Καντανου-Σελινου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες