Η εταιρεία «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» προσλαμβάνει ταμίες

Η εταιρεία «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» προσλαμβάνει ταμίες στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2022

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑΜΙΕΣ 2022

Η «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» καλεί όσους έχουν τα προσόντα ή μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως ταμίες στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2022, να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέχρι την Πέμπτη 21 Απριλίου 2022 και ώρα 18.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] βιογραφικό σημείωμα, καθώς και σύντομο κείμενο (έως 200 λέξεις) όπου θα αναγράφουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» (http://aefestival.gr/).