Προσλήψεις στον Δήμο Σουλίου – 4 θέσεις εργασίας

Ο Δήμος Σουλίου θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, τέσσερα (4) άτομα ΥΕ εργατών Γενικών καθηκόντων, για την κάλυψη δράσεων αντιπυρικής προστασίας του Δήμου Σουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (1ος όροφος) του Δήμου Σουλίου, οδός Κ. Καραμανλή 179, από 02/08/2017, μέχρι και 14-08-2017 ημέρα Δευτέρα.

Πληροφορίες: τηλ. 2666360102 (Παππά Λ.), 2666360132 (Μαραζόπουλος Αθ.).