Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Καλούνται όσοι υποψήφιοι δικηγόροι έχουν υπολειπόμενο χρόνο άσκησης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το χρονικό διάστημα από 16-1-2019 έως και 15-7-2019, να υποβάλουν τη συνημμένη αίτηση μέχρι και την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 είτε ηλεκτρονικά, στο e-mail: nhatziharalambus@justice.gov.gr, είτε στο γενικό πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου (Λ. Μεσογείων 96 – Αθήνα, Ισόγειο / Γραφείο 58) όπου και θα διατίθεται η ίδια αίτηση σε έντυπη μορφή.
Οι θέσεις προς κάλυψη ανέρχονται σε τέσσερις (4). Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση σε αίθουσα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου (Λ. Μεσογείων 96 – Αθήνα, 2ος όροφος), την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Στην εν λόγω διαδικασία, στην οποία μπορούν να παρευρεθούν όσοι από τους υποψήφιους επιθυμούν, θα κληρωθούν επίσης διπλάσιοι (ήτοι 8) επιλαχόντες για αναπλήρωση τυχόν θέσεων που θα κενωθούν