Ανασύσταση Ειδικών Διανεμητικών Λογαριασμών στον Δικηγορικό Σύλλογο Ξάνθης

Aριθμ. 71670 – ΦΕΚ B 2481 – 18.11.2015
Ανασύσταση Ειδικών Διανεμητικών Λογαριασμών στον Δικηγορικό Σύλλογο Ξάνθης