Απαγόρευση κυνηγιού στην περιοχή Μακροβουνίου δήμου Παλαμά Καρδίτσας

Πενταετής ανανέωση Απαγόρευσης Θήρας στην περιοχή Μακροβουνίου, Τ.Κ. Βλοχού και Αγ. Δημητρίου, του Δήμου Παλαμά, της Π.Ε. Καρδίτσας. (Αριθμ. 533/42675 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1140/31.03.2017)

Απαγόρευση κυνηγιού για πέντε ( 5 ) χρόνια ήτοι από 2-8-2017 έως 1-8-2022 σε έκταση 6.725,00 στρεμμάτων στη θέση «Μακροβούνι» περιοχής Τ.Κ. Βλοχού και Αγ. Δημητρίου, του Δήμου Παλαμά, της Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως αυτή απεικονίζεται στο συνημμένο στην παρούσα τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:34.000 και χάρτη περιοχής κλίμακας 1:50.000