Απαγόρευση κυνηγίου σε περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης

Αριθμ. 1787 – ΦΕΚ B 1939 – 09.09.2015
Απαγόρευση κυνηγίου στην περιοχή Φράγματος Αποσελέμη Ν. Ηρακλείου σε έκταση 2.804 στρεμμάτων μέχρι 1η Μαρτίου 2030
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
αποφασίζουμε:
Την απαγόρευση κυνηγίου μέχρι 1η Μαρτίου 2030 σε έκταση 2.804 στρεμμάτων στην περιοχή του Φράγματος Αποσελέμη Ν. Ηρακλείου.
Η έκταση των 2.804 στρεμμάτων έχει αποτυπωθεί σε χάρτη με υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη της κτηματολόγιο κλίμακας 1:20.000.
«Η ζώνη αρχίζει από το δυτικό όριο του οικισμού Αβδού και με κατεύθυνση δυτική ακολουθεί την νέα διανοιχθείσα οδό βορειοανατολικά του ταμιευτήρα του Φράγματος Αποσελέμη, μέχρι τα όρια του οικισμού Ποταμιές, τα οποία ακολουθεί. Από εκεί, ακολουθεί τη νέα διάνοιξη ασφαλτόδρομου νότια του οικισμού των Ποταμιών, με κατεύθυνση τον οικισμό του Αβδού και φτάνει μέχρι τα όρια του οικισμού Αβδού, απ’ όπου και ξεκίνησε.»
Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας, μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.