Απαγόρευση κυνηγιού σε περιοχή εντός των Δήμων Αχαρνών, Φυλής και Διονύσου

Αριθμ. 2489 – ΦΕΚ B 1596 – 30.07.2015
Απαγόρευση Θήρας σε περιοχή που βρίσκεται εντός των Δήμων Αχαρνών, Φυλής και Διονύσου

Απαγόρευση για δεκαπέντε (15) χρόνια της θήρας όλων των θηραμάτων σε περιοχή που βρίσκεται εντός των Δήμων Αχαρνών, Φυλής και Διονύσου