Απαγόρευση κυνηγιού, σε περίπτωση χιονοπτώσεων στο νομό Καρδίτσας

Απαγόρευση κυνηγιού, σε περίπτωση χιονοπτώσεων στο νομό Καρδίτσας

Αριθμ. 2336/174158 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3519/01.11.2016

Απαγόρευση Θήρας (κυνηγιού), σε περίπτωση χιονοπτώσεων.

1. Απαγορεύουμε τη θήρα στην περιοχή αρμοδιότητας μας, κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2016 – 2017 και όπου δεν απαγορεύεται με Δασική Αστυνομική Διάταξη Θήρας όπως παρακάτω:

– Παντός θηράματος με ενέδρα στις πηγές (καρτέρι).

– Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως των ιχνών επί της χιόνος.

– Παντός θηράματος σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως δυσμενών συνθηκών όπως χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης.

2. Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις Διατάξεις των Ν.Δ. 86/69, 996/71, του Ν. 177/75, της υπ αριθμ. 414985/1985 κοινής Υπουργικής Απόφασης και της Η.Π. 37338 /1807/Ε103/1-9-10 κοινής Υπουργικής απόφασης.

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της, μέχρι τέλος της Κυνηγετικής περιόδου 2016 -2017

4. Η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, Αστυνομική Διεύθυνση, Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας και Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νομού Καρδίτσας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως