ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόσληψη πτυχιούχου

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση δασικής βιομάζας (υπολείμματα υλοτομιών) για παραγωγή – τυποποίηση εξευγενισμένων στερεών καυσίμων βιομάζας. Επιπτώσεις στο δασικό οικοσύστημα»

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες