ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεις εκπαιδευτικών

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 1ΓΕ/2023 ΚΑΙ 2ΓΕ/2023

Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2023 ΚΑΙ 2ΓΕ/2023, που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα καθώς και ανά μουσική ειδίκευση για τους κλάδους ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε..

 

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 5/20.02.2023

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 31 Μαρτίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

 

 

 

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 4/20.02.2023

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 31 Μαρτίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00