ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ. Προσλήψεις

Προγραμματισμός προσλήψης έκτακτου προσωπικού έτους 2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Δήμο Ζαγορίου για το έτος 2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες