Χαρακτηρισμός ως μνημείων

Χαρακτηρισμός ως μνημείων

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΑΑΠΚ/ΤΤΠΝΚΜ/300192/177245/1435/226 – (ΦΕΚ B 2615 – 04.12.2015)
Χαρακτηρισμός ως μνημείων διακοσίων ογδόντα έξι (286) αντικειμένων από τη συλλογή του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία»

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΑΑΠΚ/ΤΤΠΝΚΜ 299648/176873/1427/223 – (ΦΕΚ B 2615 – 04.12.2015)
Χαρακτηρισμός ως μνημείων δέκα (10) αυτοκινήτων που φυλάσσονται στο κτήριο του Βουστασίου εντός του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου