Ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων για τη θερινή περίοδο 2015

Aριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ31/76921/45900/2628/1497 – ΦΕΚ B 482 – 30.03.2015

Διευρυμένο ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους κατά τη θερινή περίοδο 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους, που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα08.00 – 20.00 καθημερινά από την 1η Απριλίου 2015 έως την 31η Οκτωβρίου 2015

Για τους λοιπούς Χώρους, Μουσεία και Μνημεία παρατείνεται η ισχύς της αριθμ. πρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/
ΤΑΜΣ/299681/173595/743/497/11−11−2014 υπουργικής απόφασης (ΑΔΑ: 70ΘΔΓ−ΒΛ2), (ΦΕΚ 3259Β/4−12−2014)

Διευκρινίζεται ότι η προσέλευση των επισκεπτών επιτρέπεται έως και δεκαπέντε (15) λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου

2. Όλοι οι Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Μνημεία και τα Μουσεία του Κράτους παραμένουν κλειστά κατά την ημέρα του Πάσχα και την Πρωτομαγιά, επίσημες αργίες του Κράτους. Επίσης, τη Μεγάλη Παρασκευή λειτουργούν 12:00−17:00 και το Μεγάλο Σάββατο 08:00−15:00.

3. Tην Δευτέρα 18 Μαΐου 2015, Διεθνή Ημέρα Μουσείων, όλα τα μουσεία λειτουργούν κανονικά με ελεύθερη είσοδο

4. Με την απόφαση αυτή παύει η ισχύς των προηγουμένων σχετικών αποφάσεων ως προς τους χώρους που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα.

5. Κάθε επιμέρους ρύθμιση για τη λειτουργία Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων κατά παρέκκλιση και πέραν του καθορισμένου ωραρίου, θα ανακοινώνεται με σχετικό Δελτίο Τύπου