Καθορισμός κομίστρου ορισμένων διαδρομών με ΕΔΧ αυτοκίνητα – ΤΑΞΙ

Αριθμ. οικ. A 37476/2465 – ΦΕΚ Β 2087 – 07.07.2016

Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. οικ. 61510/5758/30-12-2010 (Β 5) και Α 35070/3360/22-10-2013 (Β 2738) υπουργική απόφαση περί του καθορισμού κομίστρου ορισμένων διαδρομών με επιβατηγά δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκίνητα εντός του νομού Αττικής και της Δημοτικής Ενότητας Καβάλας

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 1 της υπ’ αριθμ. οικ. 61510/5758/30-12-2010 (Β’ 5) υπουργική απόφαση ως εξής:
«1. Καθορίζουμε το τιμολόγιο κομίστρου για τις κάτωθι διαδρομές που εκτελούνται από Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα – ΤΑΞΙ στο ποσό των 38 € (τιμολόγιο 1) για τις ώρες 05:00′ – 00:00′ και 54 € (τιμολόγιο 2) για τις ώρες 00:00′ έως 05:00:»
2. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 1 της υπ’ αριθμ. Α 35070/3360/17-10-2013 (Β’ 2738) υπουργική απόφαση ως εξής:
«1. Καθορίζουμε το τιμολόγιο κομίστρου στο ποσό των 38 € για όλο το 24ωρο για διαδρομές που εκτελούνται από Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα – ΤΑΞΙ με σημείο έναρξης τον Κρατικό Αερολιμένα Καβάλας «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και τέλος οποιοδήποτε σημείο της Δ.Ε. Καβάλας που περικλείεται εντός της περιοχής που οριοθετείται από το τέρμα της οδού Νυρεμβέργης (Δημοτικά Κοιμητήρια), το τέρμα της οδού Τενέδου, την Περιμετρική οδό, το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο και την Ιερά Μονή του «ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΑ», και αντίστροφα.»
3. Κατά τα λοιπά εφαρμογή έχει η υπ’ αριθμ. Α 54501/5518/28-01-2014 (Β’ 227) υπουργική απόφαση.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016
Η Υφυπουργός

—–
Αριθμ. Α 35070/3360 – ΦΕΚ Β 2738 – 29.10.2013
Καθορισμός κομίστρου ορισμένων διαδρομών με επιβατηγά δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκίνητα στη Δημοτική Ενότητα Καβάλας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το κόμιστρο στο ποσό των 35 € για όλο το 24ωρο για διαδρομές που εκτελούνται από ΕΔΧ αυτοκίνητα – ΤΑΞΙ με σημείο έναρξης τον Κρατικό Αερολιμένα Καβάλας «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και τέλος οποιοδήποτε σημείο της Δ.Ε. Καβάλας που περικλείεται εντός της περιοχής που οριοθετείται από το τέρμα της οδού Νυρεμβέργης (Δημοτικά Κοιμητήρια), το τέρμα της οδού Τενέδου, την Περιμετρική οδό, το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο και την Ιερά Μονή του «ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΑ», και αντίστροφα.

2. Στο ανωτέρω κόμιστρο συμπεριλαμβάνεται:
α. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.),
β. το δικαίωμα εκκίνησης (πτώση σημαίας),
γ. οι ειδικές επιβαρύνσεις της μεταφοράς αποσκευών των επιβατών και της προσαύξησης λόγω επιβίβασης ή αποβίβασης επιβάτη σε αεροδρόμιο.

Κατά τα λοιπά εφαρμογή έχει η υπ’ αριθ. Α 5790/575/ 24-04-2009 (Β΄756) υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ