ΟΓΑ. Παράταση ισχύος βιβλιαρίων υγείας για ανασφάλιστους υπερήλικες

ΟΓΑ
Δελτίο Τύπου
Τετάρτη, 29.02.2016

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ

Για τους ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΓΑ καθώς και στα προστατευόμενα μέλη αυτών, των οποίων η σύνταξη διακόπηκε βάσει των διατάξεων του ν. 4093/2012, παρατείνεται το δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος έως τις 28-02-2017.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ