ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ. Πρόσληψη 3 βρεφονηπιοκόμων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΑΡΙΘΜ 41/2014 ΜΕ ΘΕΜΑ:«Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» μετά την έγκριση της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες