ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ. Προσλήψεις

Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες