ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ. Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή επιλογής για πρόσληψη δικηγόρου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 163/2015 απόφαση Δ.Σ.
Λεπτομέρειες στο κείμενο της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για Έγκριση πρόσληψης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής
Λεπτομέρειες στο κείμενο της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου