Πρόσληψη 195 μελών ειδικού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη 195 μελών ειδικού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Την απόφαση πρόσληψης 195 εργαζομένων που θα καλύψουν θέσεις διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2015-2016) στα ΑΕΙ, στις ΑΕΑ στα ΤΕΙ και στην ΑΣΠΑΙΤΕ, υπέγραψε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης, ύστερα από αίτημα του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκου Φίλη

Πρόκειται για ογδόντα (80) μέλη ΕΤΕΠ, είκοσι έξι (26) μέλη ΕΕΔΙΠ κλάδου Ι και ΙΙ (νυν ΕΕΠ και ΕΔΙΠ) των Πανεπιστημίων, τέσσερις (4) θέσεις μελών ΕΔΙΠ των ΑΕΑ καθώς και ογδόντα πέντε(85) μέλη ΕΤΠ (νυν ΕΤΕΠ) των ΤΕΙ

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για την εφαρμογή της αριθμ. ΔΙΠΠ/2.9/27/οικ.8179/13-4-2010 εγκυκλίου του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η διαδικασία της οποίας ουδέποτε ολοκληρώθηκε, με αποτέλεσμα να οξύνονται περαιτέρω τα προβλήματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η απόφαση πρόκειται να δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης