ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ. Πρόσληψη δικηγόρου

Γνωστοποίηση – Πρόσκληση ενός ειδικού συνεργάτη ειδικότητας Δικηγόρου

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/03/dikigoros-nestou.pdf”]