Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στα Επαγγελματικά Λύκεια μέσω ΕΣΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της λειτουργίας της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα Επαγγελματικά Λύκεια μέσω ΕΣΠΑ, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αιτήσεις στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της επιλογής τους, από Τρίτη 14 Απριλίου 2015 έως και την Πέμπτη 16 Απριλίου 2015.

πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 

προκήρυξη για τα ΕΠΑΛ

ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ