ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. Προσλήψεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2016 : «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη έκτακτου εποχικού προσωπικού στο Δήμο Τανάγρας, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών»
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες