Εκλογές 2015. Ανακοίνωση ΔΣΑ για διορισμό – εξαίρεση δικαστικών αντιπροσώπων

Εκλογές 20ης Σεπτεμβρίου 2015 – Ανακοίνωση ΔΣΑ για διορισμό-εξαίρεση δικαστικών αντιπροσώπων