ΕΟΠΥΥ. Εφαρμογή ελέγχου ασφαλιστικής ικανότητας ασφαλισμένου

ΑΤΛΑΣ διαθέσιμη εφαρμογή στο site του ΕΟΠΥΥ, μέσω της οποίας οι συμβεβλημένοι γιατροί και πάροχοι υγείας, ελέγχουν ηλεκτρονικά την ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, πριν από την παροχή οποιαδήποτε υπηρεσίας.

ΕΟΠΥΥ
Αθήνα, 25/7/2014

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Στα πλαίσια της εφαρμογής του συστήματος (ΑΤΛΑΣ), σας γνωρίζουμε, ότι υπάρχει διαθέσιμη εφαρμογή στο site του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr/Εφαρμογές/Ασφαλιστική Ικανότητα), μέσω της οποίας οι συμβεβλημένοι γιατροί και πάροχοι υγείας, θα ελέγχουν ηλεκτρονικά την ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, πριν από την παροχή οποιαδήποτε υπηρεσίας.

Μέσω της εφαρμογής, ελέγχεται η ασφαλιστική ικανότητα για τα άμεσα και έμμεσα μέλη (με αναφορά στο άμεσο μέλος), σε συγκεκριμένη ημερομηνία, με ενημέρωση του ενδιαφερόμενου ως προς τη διάρκεια ισχύος της ικανότητας, βάση του ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου.

Επισημαίνεται, ότι εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση ελέγχου της ασφαλιστικής ικανότητας από τους παρόχους υγείας και ειδικότερα στις περιπτώσεις, που το σύστημα παρουσιάζει πρόβλημα, ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από τα βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Σχετικά: Συμβεβλημένοι ιατροί και άλλοι πάροχοι υγείας ΕΟΠΥΥ