Υπουργείο Υγείας. Πρόσκληση για θέσεις ΠΕΔΥ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις ΠΕΔΥ – Κέντρων Υγείας – ΠΕΔΥ – Περιφερειακών Ιατρείων άγονων και νησιωτικών περιοχών, ΓΝ-Κ Υγείας

Ανάρτηση των κενών θέσεων σε ΓΝ-Κέντρα Υγείας, ΠΕΔΥ-Κέντρα Υγείας και ΠΕΔΥ- Περιφερειακά Ιατρεία στις άγονες και νησιωτικές περιοχές που προέκυψαν από την Προκήρυξη της 7ης Ιουλίου 2014 για την κάλυψή τους από:

α. Ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου με την ιδιότητα θητεία

β. Ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 25/8/2014 ΕΩΣ 8/9/2014

Το κείμενο της πρόσκλησης με τους πίνακες, τα δικαιολογητικά και όλες τις λεπτομέρειες