ΙΚΑ. Απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας. Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

ikaΙΚΑ-ΕΤΑΜ
30-1- 2014
Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Αγ. Κωνσταντίνου 8, 104 31, Αθήνα
210-5215109, 5215460, 5215340, 5215343, 5215345,
fax: 210-5225137,
email: [email protected]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας – Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έχοντας ως στόχο την διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και στο πλαίσιο της προσπάθειας απλούστευσης της διαδικασίας απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας στους δικαιούχους για το έτος 2014 (01/03/2014 – 28/02/2015), γνωστοποιεί τα εξής:

1. Έχουν ήδη αποσταλεί 1.408.233 αυτοκόλλητες ετικέτες ανανέωσης ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 2014, σε 1.295.342 εργαζόμενους  και 112.891 τακτικά επιδοτούμενους ανέργους, οι οποίοι μέχρι και τον 10/2013 είχαν πραγματοποιήσει 100 ημέρες εργασίας ή είχαν επιδοτηθεί για 100 ημέρες από τον ΟΑΕΔ.

2. Η επεξεργασία των ασφαλιστικών δεδομένων συνεχίζεται και θα ακολουθήσουν νέες αποστολές ετικετών για χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους εργαζόμενους και τακτικά επιδοτούμενους ανέργους, που  σταδιακά συμπληρώνουν  τις απαιτούμενες προϋποθέσεις των 100 ημερών εργασίας ή επιδότησης από τον ΟΑΕΔ, στο προηγούμενο έτος (2013) με την επεξεργασία των στοιχείων του 11/2013 και 12/2013.

3. Οι ασφαλισμένοι που έχουν παραλάβει ή θα παραλάβουν αυτοκόλλητη ετικέτα ανανέωσης ασφαλιστικής ικανότητας καθώς και  όσοι διαθέτουν ήδη θεωρημένο βιβλιάριο υγείας για το ασφαλιστικό έτος 2014, δεν θα προσέρχονται στις υπηρεσίες μας για θεώρηση του αντίστοιχου οικογενειακού βιβλιαρίου των προστατευόμενων μελών της οικογένειας τους, εφόσον αυτά είναι σύζυγοι ή τέκνα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Στις περιπτώσεις αυτές αρκεί να προσκομίσουν στους Παρόχους Υγείας (συνταγογράφους γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα, συμβεβλημένες κλινικές, νοσοκομεία κτλ)  το μη θεωρημένο οικογενειακό βιβλιάριο υγείας μαζί με το  αντίστοιχο ατομικό βιβλιάριο υγείας. Σχετικές οδηγίες θα αποσταλούν στους παρόχους υγείας  από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

4. Από Δευτέρα 3/2/2014 θα τεθεί σε λειτουργία Ηλεκτρονική Υπηρεσία (που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.ika.gr), η οποία θα επιτρέπει μόνο σε ασφαλισμένους να ενημερώνονται  άμεσα εάν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους ασφαλιστικής  ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 2014 (01/03/2014 – 28/02/2015) και για την διεύθυνση αποστολής της αυτοκόλλητης ασφαλιστικής ετικέτας.

Σε περίπτωση που δεν είναι συμπληρωμένη η διεύθυνση αποστολής ετικέτας, οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται να προσέλθουν στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ αλλά αυτή θα τους αποσταλεί σε σύντομο χρονικό διάστημα στη δ/νση της έδρας του εργοδότη τους ή στη διεύθυνση κατοικίας τους, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Φορολογουμένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (ΤΑΧΙS). Η υπηρεσία αυτή προς το παρόν δεν απευθύνεται σε συνταξιούχους.

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις ανωτέρω δράσεις, καθώς και με όσες έχει δρομολογήσει για την αναβάθμιση της συνεργασίας της με τους εμπλεκόμενους Φορείς, προσβλέπει στην ολοκλήρωση ενός πολυσύνθετου Έργου Διαχείρισης Ασφαλιστικής Ικανότητας, στοχεύοντας στα ακόλουθα:

–  Πλήρη αυτοματοποίηση της απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας.
–  Κατάργηση των αυτοκόλλητων ετικετών ανανέωσης ασφαλιστικής ικανότητας.
–  Κατάργηση της θεώρησης των βιβλιαρίων υγείας.
–  Ηλεκτρονική ενημέρωση των ασφαλισμένων, μέσω του Διαδικτύου, για την ασφαλιστική τους ικανότητα.
–  Ηλεκτρονική επιβεβαίωση της ασφαλιστικής ικανότητας των δικαιούχων από τους Παρόχους Υγείας (συνταγογράφοι γιατροί, διαγνωστικά κέντρα, συμβεβλημένες κλινικές, νοσοκομεία κλπ).
–  Ολοκλήρωση μητρώου ασφαλισμένων αμέσων και εμμέσων μελών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
–  Ελαχιστοποίηση της επισκεψιμότητας των ασφαλισμένων στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ